Invoering deeltjestellertest bij APK

Vanaf 1 januari 2023 moeten de uitlaatgassen van dieselvoertuigen met een verplicht roetfilter tijdens de APK worden getest met een deeltjesteller. Met de deeltjesteller wordt op een eenvoudige en snelle manier de werking van een roetfilter nauwkeurig getest.

Mocht de auto niet door de deeltjestestmeting komen dan zal het roetfilter vervangen moeten worden. Is er een reden waarom u dit niet kunt, dan is er een mogelijkheid tot verwijderen van de roetfilter gegevens uit het register van de RDW.

Verwijderen roetfiltergegevens uit register  

Soms kunnen de roetfiltergegevens uit het kentekenregister verwijderd worden. Meer informatie voor de voertuigeigenaar staat op www.rdw.nl/roetfilter. Daar kan de voertuigeigenaar ook de aanvraag doen. De motorrijtuigenbelasting kan veranderen door deze aanpassing.  

RDW kan de verwijderde roetfiltergegevens terugzetten in het register. Daarvoor moet de voertuigeigenaar met het voertuig naar een RDW-keuringstation. Zijn de gegevens uit het kentekenregister verwijderd? Dan komt in het ‘Raadpleegscherm voertuigen’ te staan: “Roetfilter verplicht: Nee”.